Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Kultury Fizycznej promuje aktywność fizyczną!

Data utworzenia: 10 maja 2022r.

Studenci i uczniowie pozują do zdjęcia na sali gimnastycznej

W poniedziałek 9 maja 2022 r. dr Witold Ziara – nauczyciel akademicki Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu MUP Oświęcim oraz przedstawiciele Studenckiego Koła Kultury Fizycznej wzięli udział w spotkaniu z Uczniowskim Kołem Sportowym Piłki Ręcznej w Roczynach, którego na celem była promocja aktywnego trybu życia wśród młodzieży oraz przedstawienie oferty Uczelni.

Spotkanie zaczęło się od przemówienia Przewodniczącego SKKF Jana Kołodziejczyka, który poruszył temat pozytywnych aspektów płynących z aktywności fizycznej. Następnie spotkanie przybrało formę burzy mózgów na temat wpływu aktywności fizycznej na życie człowieka. Po wymianie zdań dr Witold Ziara opowiedział maturzystom o zaletach studiowania na na naszej Uczelni, w tym na kierunku Wychowanie Fizyczne. Natomiast studenci z Koła opowiedzieli młodszym kolegom o życiu studenckim z ich perspektywy oraz o korzyściach jakie otrzymali jako studenci MUP Oświęcim.