Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny serdecznie zaprasza do akcji zbierania znaczków!

Data utworzenia: 12 lutego 2020r.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny serdecznie zaprasza do akcji zbierania znaczków!

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny serdecznie zaprasza do akcji zbierania znaczków!

Znaczki prosimy wrzucać do specjalnie przygotowanego pudełka, które jest umieszczone na pomarańczowym piętrze w budynku CSH: ostemplowane znaczki, wycięte z koperty lub kartki z półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone jak do klasera).

Prześlemy je do Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Zostaną one sprzedane jako tzw. makulatura filatelistyczna. Pieniądze uzyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na animację misyjną.

Akcja trwa do końca lutego 2020r. 

Zapraszamy do udziału!