Poznaj nasze kierunki studiów

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika (studia nauczycielskie) – oferta dla absolwentów I stopnia Pedagogiki

Data utworzenia: 9 września 2019r.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika (studia nauczycielskie) – oferta dla absolwentów I stopnia Pedagogiki

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 06.08.2019 r. zm. rozporządzenie ws. studiów, ABSOLWENCI studiów I stopnia na kierunku Pedagogika (lub pokrewnych w zakresie pedagogiki) – posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, mogą w naszej Uczelni kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, aby uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz pełne kwalifikacje przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) zgodne ze standardami kształcenia.

Osoby zainteresowane, muszą przystąpić do procesu rekrutacji, zgodnie z warunkami i kryteriami obowiązującymi wszystkich kandydatów. W systemie rekrutacyjnym, należy wybrać kierunek Pedagogika II stopnia. Podczas składania dokumentów, kandydat zobowiązany będzie do wyboru modułu kształcenia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.