Poznaj nasze kierunki studiów

Studia II stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA – oferta dla naszych studentów!

Data utworzenia: 12 lipca 2019r.

Studia II stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA – oferta dla naszych studentów!

Z wielką radością informujemy, że w drodze porozumienia zawartego pomiędzy PWSZ im. rtm. w. Pileckiego w Oświęcimiu a Wyższą Szkołą Katolicką w Berlinie,  studenci, którzy ukończą studia w naszej Uczelni na kierunku Praca socjalna,  będą mogli kontynuować studia w Niemczech, w Katholische Hochschule Berlin na studiach II stopnia z tego właśnie kierunku!

To wspaniała wiadomość! Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu wzrośnie liczba kandydatów na kierunku Praca socjalna, gdyż absolwenci kończący ten kierunek, są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym.