Poznaj nasze kierunki studiów

Absolwenci w roku 2013

Relacja z uroczystości

23 września 2013 r. w murach Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu po raz ostatni zabrzmiał Gaudeamus Igitur dla absolwentów opuszczających Uczelnię. Uroczystość wręczenia dyplomów studentom odbyła się w auli Collegium sub Horologio. JM Rektor PWSZ, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski powitał zebranych w auli gości. Byli wśród nich: Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit,  Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Sekretarz Powiatu Aleksandra Bibrzycka, Duszpasterz Akademicki ks. Piotr Pawelec, dyrektorzy instytutów, promotorzy, pracownicy naukowi i administracyjni PWSZ oraz żegnani w tym dniu w sposób szczególny – absolwenci PWSZ rocznik 2013 wraz z rodzinami.

Rektor, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w swoim wystąpieniu mówił o wykształceniu, będącym niepodważalną wartością w życiu człowieka – dobrem, którego nic i nikt nie jest go w stanie pozbawić. Przytoczył łacińskie słowa zdobiące  fronton dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza, dzisiejszego Uniwersytetu I. Franki we Lwowie: „Patriae decori civibus educandis” – „Wykształceni obywatele są ozdobą ojczyzny”. Zachęcał absolwentów, by nie zapominali o tej dewizie w kolejnych etapach swojego życia.  – Bycie absolwentem, to ukoronowanie pewnego wysiłku, zamknięcie pewnego etapu. Ale jest to także pewien początek. Oto otwiera się przed Państwem nowy rozdział. Spora większość naszych absolwentów wyjedzie do większych uczelni akademickich, by kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Być może, część z Państwa wróci do nas, trwają starania o uruchomienie w naszej Uczelni studiów II stopnia – mówił JM Rektor.  – Ten dzień to dla nas ogromna satysfakcja i potwierdzenie, że Uczelnia spełniła pokładane w niej oczekiwania, stworzyła szansę rozwoju wielu młodym mieszkańcom Małopolski. Bądźcie jej ambasadorami- dodał.

Prowadzący uroczystość Prorektor dr Maciej Mączyński zachęcał, by absolwenci nie zapominali o swej macierzystej Uczelni, by ją odwiedzali, wspominał również o idei organizacji uczelnianego Klubu Absolwenta. Ciepłe słowa do swoich absolwentów skierowali Dyrektorzy Instytutów: Zarządzania: doc. dr Ewa Bogacz-Wojtanowska, Neofilologii: dr Marcin Jaroszek, Politologii: dr Krzysztof Żarna oraz zastępujący Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa dra Jerzego Kmiecika: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Sładek. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo, zgodnie z tradycją złożyli przysięgę  pielęgniarską, którą przyjęła doc. dr Beata Ogórek-Tęcza. Rotę przysięgi odczytała Adrianna Kowalczyk:

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim.
Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać    chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym.
Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.
Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz  przestrzegać tajemnicy zawodowej.
Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta.
Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie”.

W imieniu absolwentów rocznika 2013 głos zabrała Magdalena Steczek: „Trzy lata temu wybraliśmy tę Uczelnię, jako miejsce, w którym chcieliśmy zdobyć wiedzę, spotkać wielu inspirujących ludzi, spełnić swoje ambicje. Dziś każdy z nas wspomina ten czas. Był to okres wzlotów i upadków, stresów przed egzaminami oraz szczęścia i satysfakcji po kolejnej zdanej sesji. Nie zawsze było łatwo. Dzisiaj po raz ostatni gromadzimy się wszyscy razem w tej auli. To ważny dzień nie tylko dla nas, ale także dla Władz Uczelni, Wykładowców oraz naszych rodzin. Serdecznie dziękujemy naszym Promotorom – pamiętamy ten  gorący okres spotkań, uwag, poprawek, wreszcie samą obronę pracy licencjackiej. Udało nam się wytrwać do końca i dziś wspólnie świętujemy nasz sukces – odbierając dyplomy studiów wyższych. Na koniec, w imieniu wszystkich studentów, pragnę pożegnać Władze Uczelni, Grono Akademickie oraz Was, Koleżanki i Koledzy. Pozostańcie sobą! Obiecujemy, że godnie będziemy reprezentować naszą oświęcimską uczelnię wyższą i z dumą nosić miano jej Absolwentów” – powiedziała.

Do absolwentów kilka słów skierowała Przewodnicząca Samorządu Studentów PWSZ, Joanna Polak.- Oświęcimska Uczelnia to miejsce, od którego zaczynaliście,  w którym będzie na Was czekało zawsze  ciepłe przyjęcie ze strony wykładowców, jak również młodszych koleżanek i kolegów studentów. Nie zapominajcie o nas – apelowała.

Do absolwentów życzenia skierowali również Poseł RP Tadeusz Arkit, Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut  oraz Sekretarz Powiatu Oświęcimskiego Aleksandra Bibrzycka. Goście mówili o potrzebie dalszej edukacji, rozwoju, wierności ideałom, dumy z bycia Polakami oraz studentami – takimi samymi, jak koledzy studenci z innych zakątków świata.  Zachęcali również do powrotu po ukończonych studiach do rodzinnego miasta, by świadomie go współtworzyć i aktywnie wpływać na otaczającą rzeczywistość.

Podczas uroczystości najlepszym studentom rocznika 2013 wręczono dyplomy „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”. Tytuł, przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywny udział w życiu uczelni. Otrzymały je:
Katarzyna Maliszewska (Filologia angielska),
Halina Czerwik (Filologia germańska),
Agnieszka Dęsoł (Rosjoznawstwo),
Daria Dudek (Pielęgniarstwo),
Katarzyna Ganobis (Pielęgniarstwo),
Justyna Piechowicz (Pielęgniarstwo),
Martyna Grzesło (Politologia- Pamięć o Zagładzie i Prawa Człowieka),
Anna Kryń (Zarządzanie Administracją Publiczną),
Sylwia Łaczny (Zarządzanie Administracją Publiczną),
Alina Sołtysik (Zarządzanie Administracją Publiczną),
Magdalena Steczek (Zarządzanie Administracją Publiczną),
Ewa Stybak (Zarządzanie Administracją Publiczną)
Joanna Gawlik (Zarządzanie Finansami).

Po uroczystości przyszedł czas na wzajemne życzenia, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia absolwentów PWSZ rocznik 2013 wykonane na schodach Collegium Primum. Tradycyjnie już w górę poleciały birety.

Galeria zdjęć