Poznaj nasze kierunki studiów

Absolwenci w roku 2014

Relacja z uroczystości

29 września 2014 r. w murach Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu po raz ostatni zabrzmiał Gaudeamus Igitur dla absolwentów opuszczających Uczelnię. Uroczystość wręczenia dyplomów studentom odbyła się w auli Kazimierza Piechowskiego w Collegium sub Horologio. W roku 2014 uczelnię opuściło 388 absolwentów.

JM Rektor PWSZ, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski powitał zebranych w auli gości. Byli wśród nich: Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk, Wicestarosta Zbigniew Starzec, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Wiesława Drabek-Polek, Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Leszek Szuster, Pani Kanclerz Justyna Kuglin, Prorektor dr Maciej Mączyński, PP. dyrektorzy instytutów, pracownicy naukowi i administracyjni oraz żegnani w tym dniu w sposób szczególny – absolwenci PWSZ rocznik 2014 wraz z rodzinami.

Rektor, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w swoim wystąpieniu mówił o wykształceniu, będącym niepodważalną wartością w życiu człowieka. Podkreślił również, iż cieszy się niezmiernie, że z niektórymi absolwentami studiów licencjackich będzie miał przyjemność spotkać się za kilka dni  na studiach uzupełniających II stopnia, gdyż oświęcimska Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. – W dziejach tego miasta to wydarzenie niebywałe. Za dwa lata w naszych murach będziemy żegnać pierwszych magistrów, a za trzy – pierwszych inżynierów. To ogromny powód do dumy dla nas, i wszystkich tych, którzy o otwarcie tej uczelni zabiegali i którzy ją wspierają– podkreślał JM Rektor zaznaczając, że Uczelnia jest dobrem wspólnym, dobrem, o które należy dbać, które należy pielęgnować.  – Ten dzień to dla nas ogromna satysfakcja i potwierdzenie, że Uczelnia spełniła pokładane w niej oczekiwania, stworzyła szansę rozwoju wielu młodym mieszkańcom Małopolski. Bądźcie jej ambasadorami – mówił JM Rektor.

Podkreślił również, iż po raz pierwszy w historii progi oświęcimskiej uczelni opuszczają studenci wychowania fizycznego i pedagogiki. Prorektor dr Maciej Mączyński zachęcał, by Absolwenci nie zapominali o swej macierzystej Uczelni, by ją odwiedzali. Ciepłe słowa do swoich absolwentów skierowali Dyrektorzy Instytutów: Zarządzania i Inżynierii Produkcji: dr  Joanna Stuglik, Neofilologii: dr Marcin Jaroszek, Pedagogiki: dr Artur Fabiś, Pielęgniarstwa: dr Katarzyna Matusiak, Wychowania Fizycznego i Sportu: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś oraz zastępujący Dyrektora Instytutu Politologii dra Krzysztofa Żarnę: dr Krzysztof Koźbiał. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo, zgodnie z tradycją złożyli przysięgę  pielęgniarską.

W imieniu Absolwentów rocznika 2014 głos zabrał absolwent kierunku Politologia, Mateusz Kozub:
Nadeszła dla nas, Absolwentów, długo wyczekiwana chwila. Po raz ostatni gromadzimy się wszyscy razem w auli im. Kazimierza Piechowskiego – dziś już jednak nie jako studenci, ale absolwenci Uczelni. Rozstajemy się po trzech latach spędzonych wspólnie na edukacji w oświęcimskiej Uczelni Wyższej. Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy okazję realizować się pod okiem wybitnych wykładowców akademickich, którzy codziennie z entuzjazmem przekazywali nam swoją wiedzę. Podczas studiów mieliśmy okazję zdobyć bezcenną wiedzę i poznać wielu inspirujących ludzi.  Przyszłość jest prezentem, jaki niesie nam przeszłość, dlatego mamy głęboką nadzieję, że najlepiej jak potrafimy, wykorzystamy zgromadzony potencjał i pokładane w nas nadzieje, a lata spędzone w oświęcimskiej Uczelni pozwolą w miarę spokojnie i optymistycznie spoglądać w przyszłość i podążać obranymi ścieżkami kariery zawodowej. Wielu z nas wkrótce zacznie nowy rozdział w swoim życiu, niektórzy zostaną, by kontynuować naukę na nowo otwartych studiach II stopnia w macierzystej uczelni, inni przekroczą progi kolejnych ośrodków akademickich, w których będą ubiegać się o dyplom ukończenia studiów magisterskich. Wszyscy jednak obiecujemy, że godnie będziemy reprezentować naszą oświęcimską uczelnię wyższą i z dumą nosić miano jej Absolwentów.
Dziękuję!

Podczas uroczystości najlepszym studentom rocznika 2014 wręczono dyplomy „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”. Tytuł, przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywny udział w życiu uczelni.

Prof. nadzw. dr hab. Robert Borkowski wręczył również pamiątkowe dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu „Politolog Roku”. Najlepszymi studentami politologii, którzy zdobyli tytuł „Politologa roku” okazali się ex aequo Karolina Matyja oraz Tomasz Kornaś, natomiast wicemistrzami konkursu (z różnicą jednego punktu do zwycięzców.) zostali ex aequo: Jakub Firek, Bartosz Klimek oraz Mateusz  Kozub.

Po uroczystości przyszedł czas na wzajemne życzenia, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia absolwentów PWSZ rocznik 2014 wykonane na schodach Collegium Primum. Tradycyjnie w górę poleciały birety.

Galeria zdjęć