Poznaj nasze kierunki studiów

Absolwenci w roku 2015

Relacja z uroczystości

28 września 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu po raz ostatni zabrzmiał Gaudeamus Igitur dla 248 absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów odbyła się w auli im. Kazimierza Piechowskiego w Collegium sub Horologio.  JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski powitał przybyłych gości, absolwentów, ich rodziny oraz pracowników PWSZ w Oświęcimiu. W gronie szacownych gości byli: Wiceminister Środowiska, Posłanka na Sejm RP Dorota Niedziela, Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, Burmistrz Kęt dr inż. Krzysztof Klęczar, Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcimia Maria Pędrak, Sekretarz Powiatu Oświęcimskiego Aleksandra Bibrzycka. W uroczystości uczestniczyli również: Prorektor dr Maciej Mączyński, Kanclerz Uczelni dr Katarzyna Matusiak, Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa dr n. o zdr. Sonia Grychtoł,  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego dr Krzysztof Żarna oraz Dyrektor Pedagogiki dr Artur Fabiś.


JM Rektor, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski podkreślił, iż gdy obejmował stanowisko Rektora chciał, aby na jubileusz 10-lecia działalności Uczelnia mogła poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Z satysfakcją odnotował, iż jest ich łącznie 11.
– Mamy dwa kierunki studiów magisterskich: politologię i pielęgniarstwo, nowe studia licencjackie na kierunku praca socjalna, uruchomiliśmy również pierwsze studia inżynierskie  na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a od października będziemy kształcić inżynierów na nowo otwartym kierunku informatyka. To wielki sukces władz Uczelni i całej społeczności akademickiej – podkreślił JM Rektor. Dodał również, iż cieszy się niezmiernie, że z niektórymi absolwentami studiów licencjackich będzie miał przyjemność spotkać się za kilka dni na uzupełniających studiach magisterskich.
Prorektor dr Maciej Mączyński zachęcał pozostałych absolwentów do kontynuacji nauki w oświęcimskiej Uczelni na studiach magisterskich. Apelował, by Absolwenci nie zapominali o swej macierzystej Uczelni, byli jej ambasadorami i często ją odwiedzali. Ciepłe słowa do swoich absolwentów skierowali również Dyrektorzy Instytutów.


Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości absolwenci kierunku Pielęgniarstwo złożyli przysięgę pielęgniarską. W imieniu Absolwentów rocznika 2015 głos zabrała absolwentka kierunku pielęgniarstwo, Karolina Bernacik: „Spotykamy się dziś w Auli Kazimierza Piechowskiego wieńcząc trud trzech lat nauki w oświęcimskiej Uczelni Wyższej.  Bogatsi w wiele nowych i cennych doświadczeń. Ten uroczysty dzień, w którym mogliśmy z dumą odebrać dyplomy ukończenia studiów wyższych I stopnia, jest naszym wspólnym sukcesem.
Jestem przekonana, że prawie każdy z nas pamięta moment, gdy pierwszy raz przekroczył próg tej uczelni. Po pierwszych zajęciach byliśmy przerażeni ogromem wiedzy, który musieliśmy przyswoić, aby przystąpić do egzaminu. Z dnia na dzień było jednak coraz lepiej i to nie tylko pod względem dydaktyki, ale także atmosfery tutaj panującej. Trzy lata spędzone w Uczelni były czasem wytężonej nauki, ale też nawiązywania przyjaźni. Zżyliśmy się z sobą, zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, które, jestem przekonana, zaowocuje w przyszłości.
Szanowny Panie Rektorze – bardzo serdecznie dziękujemy za wychowanie nas w poczuciu szeroko rozumianej odpowiedzialności, z poszanowaniem praw człowieka i zachowaniu własnej godności.
Drodzy Nauczyciele Akademiccy, zakorzeniliście w nas chęć zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i potraficie odpowiednio motywować, byśmy nie stali w miejscu, ale szli do przodu. Służyliście nam swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że w żadnej innej Uczelni nie będzie nam tak dobrze, jak było tutaj. Bo dla wielu z nas PWSZ w Oświęcimiu była drugim domem. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Uczelni wielu z nas nie musi się z nią żegnać, bowiem otwarte zostają dla nas nowe kierunki oraz uzupełniające studia II stopnia.
Dziękujemy również pracownikom administracyjnym, szczególnie tym, którzy pracują w Sekretariatach Instytutów, Biurze Rektora, Dziale Nauczania oraz w Bibliotece za pomoc w rozwiązywaniu spraw codziennych, serdeczność, wyrozumiałość, a czasem nawet anielską cierpliwość.
Czas spędzony w murach tej Uczelni będziemy długo i ciepło wspominać. Wszyscy również obiecujemy, że godnie będziemy reprezentować naszą oświęcimską uczelnię wyższą i z dumą będziemy nosić miano jej Absolwentów”.


Podczas uroczystości najlepszym absolwentom rocznika 2015 wręczono dyplomy „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”. Tytuł, przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywny udział w życiu uczelni.
Po uroczystości był czas na wspólne rozmowy, wzajemne życzenia, gratulacje oraz pamiątkowe zdjęcia absolwentów rocznik 2015. Tradycyjnie w górę poleciały birety.


Absolwentom rocznika 2015 życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Zobacz materiał filmowy, który ukazał się w Wieściach z Ratusza:

Galeria zdjęć