Poznaj nasze kierunki studiów

Uchwały PKA

Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunkach:

 

Uchwała 1072023 z dnia 23.02.23 w sprawie oceny programowej na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uchwała PKA 6522022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie oceny programowej Zarządzanie
Uchwała nr 296-2022 PKA ws. oceny programowej – PEDAGOGIKA z dnia 09.05.2022 r, studia drugiego stopnia
Uchwała nr 319-2021 PKA z dn. 22.04.2021 r._ocena programowa POLITOLOGIA (profil praktyczny studia pierwszego i drugiego stopnia)

 

Uchwała nr 13-2020 PKA z dn. 23.01.2020 r. – kierunek Informatyka (pierwszego stopnia o profilu praktycznym)


pobraneUchwała nr 27-2019 PKA z dn. 24.01.2019 r. – kierunek Pielęgniarstwo (na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym)


pobraneUchwała nr 670-2018 PKA z dn. 08.11.2018 r. – kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym)


pobraneUchwała nr 427/2018 PKA z dn. 9.07.2018 r. – kierunek Filologia (na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym)


pobraneUchwała nr 306/2016 PKA z dn. 16.06.2016 r. – kierunek Pedagogika ( na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)


pobraneUchwała nr 181/2016 PKA z dn. 28.04.2016 r. – kierunek Filologia (na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym)


pobraneUchwała nr 908/2015 PKA z dn. 10.12.2015 r. – kierunek Zarządzanie (na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)


pobraneUchwała nr 107/2015 PKA z dn. 19.02.2015 r. – kierunek Politologia (na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym)