Poznaj nasze kierunki studiów

Instytut NoZ


pobrane Zarządzenie 94-2023 ws. terminów składania prac dyplomowych i terminów egzaminów dyplomowych dla studiów I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024

pobraneKomunikat nr 1 2023 Prorektora – ds. Nauczania i Rozwoju proces dyplomowania

pobrane Komunikat nr 09-2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – zmiana Komunikatu nr 1-2023 – proces dyplomowania

zal. 1 – strona tytułowa

zal. 2 – abstrakt


PROCES DYPLOMOWANIA

PIELĘGNIARSTWO STOPIEŃ I

pobraneRegulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

pobraneWytyczne i zasady pisania pracy licencjackiej dla studentów PIERWSZEGO stopnia kierunek Pielęgniarstwo

pobraneHarmonogram egzaminu teoretycznego i praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo I stopień

pobraneBAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH – PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ

KARTY SEMINARYJNE DO POBRANIA: KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STOPIEŃ I – STUDIA STACJONARNE

semestr 5 – KLIKNIJ

semestr 6 – KLIKNIJ

 

PIELĘGNIARSTWO STOPIEŃ II

pobraneDecyzja Dyrektora 2/2020 dot. Wprowadzenia Regulaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo, stopień II

pobraneRegulamin dyplomowania na studiach DRUGIEGO STOPNIA – Pielęgniarstwo – zał. do Decyzji Dyrektora INoZ  nr 2/2020

pobraneDecyzja nr 5 w sprawie zagadnień do egzaminu dyplomowego -Pielęgniarstwo stopień II

pobraneBAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH – PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ

 

KARTY SEMINARYJNE DO POBRANIA: KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STOPIEŃ I – STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE

 

semestr 2 – KLIKNIJ

semestr 3 –  KLIKNIJ

semestr 4 – KLIKNIJ

 

DIETETYKA

pobraneRegulamin egzaminu dyplomowego i obrony pracy licencjackiej DIETETYKA

pobrane Wytyczne przygotowania i zredagowania  pracy licencjackiej na kierunku DIETETYKA

pobraneDecyzja nr 2. Komisji dydaktycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu ws. zatwierdzenia pytań i zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego na kierunku Dietetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne.

pobrane Zagadnienia do egzaminu dyplomowego NIESTACJONARNE 2024

pobrane Zagadnienia do egzaminu dyplomowego STACJONARNE 2024

pobrane sem V. karta seminarium DIETETYKA. I stopień

pobrane sem VI. karta seminarium DIETETYKA. I stopień

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

pobrane Regulamin egzaminu dyplomowego Ratownictwo Medyczne

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunku RM przyjęty Decyzją Dyrektora Instytutu INOZ nr 17/2022 traktuje system ocen końcowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów.

pobrane Wytyczne przygotowania i redagowania pracy licencjackiej na kierunku Ratownictwo medyczne

pobrane Semestr 5 – Karta przebiegu seminariów dyplomowych

pobrane Semestr 6 – Karta przebiegu seminariów dyplomowych

pobrane Sylabus – Seminarium dyplomowe Ratownictwo Medyczne

pobrane ZAGADNIENIA do egzaminu RM 2023/2024

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

pobraneZasady i wytyczne pisania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne

pobrane Karta seminaryjna W-F I stopień V sem.

pobrane Karta seminaryjna W-F I stopień VI sem.

 


 

 

KOMPLETNE INFORMACJE PROCESU DYPLOMOWANIA:

pobrane Proces dyplomowania