Poznaj nasze kierunki studiów

Instrukcja dla wykładowcy Microsoft 365

Komunikat

Drodzy Pracownicy,

Oficialne kontakty do jednostek administracyjnych znajdują się na stronie TUTAJ. Na Microsoft Outlook wyświetlają się grupy które mogą zostać utworzone przez każdego studenta, wykładowców itd. Wszystkie adresy e-mail jednostek administracyjnych kończą się z nazwą domenową @uczelniaoswiecim.edu.pl.

informujemy, że zmieniamy nazwy domen w Microsoft365 online.

Obecna domena ….@student.mup.edu.plzmienia się na …@mup.edu.pl a …@dydaktyk.uczelniaoswiecim.edu.pl na …@mup.edu.pl (bez słowa dydaktyk).

Zawartość kont Microsoft365, w tym kont pocztowych (Outlook) pozostanie nienaruszona.

Od teraz logowanie do MS365 i Moodle odbywa się tylko i wyłącznie z użyciem nowej domeny.

Platforma wsparcia dla wykładowcy

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo materiały w formie filmów oraz wsparcie konsultanta dotyczące platformy Moodle oraz Teams – aplikacji platformy Microsoft 365

WSPARCIE – kliknij

Wsparcie dostępne jest tylko dla grupy osób, która była zgłoszona na szkolenie (również dla tych, którzy go nie ukończyli, ale byli uwzględnieni na liście) do końca października 2021 r.

Wsparcie wewnętrzne – komisja ds. e-learningu

Na podstawie Regulaminu kształcenia na odległość (e-learningu) w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prowadzenie szkoleń z zakresu e-learningu, w tym szkoleń z obsługi Platformy, dla pracowników, studentów i innych członków społeczności akademickiej Uczelni oraz opracowywanie uczelnianych dobrych praktyk w zakresie e-learningu zajmuje się powołany Uczelniany Zespół ds. E–learningu.

 

KOMISJA – kliknij

 

Uczelniany Zespół ds. E-learningu został powołany Zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w dniu 17 listopada 2021 roku w składzie:

  1. dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak – Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju – Przewodnicząca,
  2. mgr Monika Ubik – Kierownik Działu Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki,
  3. dr Janina Duda nauczyciel akademicki,
  4. dr Grzegorz Sroka nauczyciel akademicki,
  5. mgr Anna JonkiszZacny nauczyciel akademicki,
  6. mgr inż. Monika Wróbel nauczyciel akademicki,
  7. mgr Jolanta Okarmus nauczyciel akademicki.
  8. mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik – pracownik administracyjny.
  9. mgr inż. Jacek Adamczyk – nauczyciel akademicki.

Uzyskiwanie konta i hasła

Konta Microsoft są dla dydaktyków zakładane odgórnie na podstawie informacji przekazanej z kadr. Aby konto zostało założone (lub odblokowane) dydaktyk musi posiadać podpisaną (aktywną) umowę o pracę / zlecenie. Jeżeli pomimo tego nie posiadają Państwo założonego lub odblokowanego konta, prosimy o kontakt z sekretariatem do którego Państwo przynależą. Na konta tzw. „odblokowane” logują się Państwo dotychczasowym hasłem.

Pierwsze logowanie do Office 365

Po otrzymaniu danych dostępowych, w pierwszej kolejności należy zalogować się za pomocą strony login.microsoftonline.com lub  https://portal.office.com

Zalecane przeglądarki to Microsoft Edge, Google Chrome i Safari. UWAGA! MS Teams nie działa poprawnie w przeglądarce Firefox.
Loginem (i adresem e-mail) wykładowcy jest: imię.nazwisko@mup.edu.pl

 

 

 

 

Po wpisania adresu e-mail należy kliknąć przycisk „Dalej”, zostaniemy wtedy przekierowani do strony USOS gdzie trzeba będzie w Identyfikatorze wpisać adres email: imię.nazwisko@mup.edu.pl i hasło nadane i przekazane przez dział nauczania.

Po wciśnięciu „Zaloguj się” zostaniemy przekierowani z powrotem do platformy Office365 i będziemy kontynuować proces logowania

 

 

 

 

 

 

 

Odzyskiwanie hasła do konta Microsoft

Aby odzyskać hasło do konta należy podążać za instrukcją odzyskiwania hasła do platformy USOS który znajdą państwo TUTAJ

 

Podstawowa obsługa Microsoft Teams

Z programu Microsoft Teams mogą Państwo korzystać z wykorzystanie przeglądarki internetowej, aplikacji desktopowej (nie zalecane) oraz aplikacji mobilnej.

Aby zalogować się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej należy zalogować się do swojego konta Office365 pod adresem login.microsoftonline.com lub  https://portal.office.com

 

Następnie w panelu użytkownika należy kliknąć zaznaczoną na czerwono ikonkę. W wyniku tego zostaną Państwo przekierowani do przeglądowej wersji programu Microsoft Teams.

Prosimy nie korzystać z Teams w wersji instalowanej na komputerze. Jest ona bowiem słabo zoptymalizowana i może przysporzyć kłopoty na słabszych i starszych komputerach lub laptopach.
Zalecane jest korzystanie z wersji w przeglądarce (login.microsoftonline.com) za pomocą MS Edge, Google Chrome lub Safari. MS Teams nie działa poprawnie na przeglądarce FireFox.

Jeżeli jednak chcą Państwo pobrać aplikację desktopową albo mobilną  programu, proszę skorzystać ze strony

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

UWAGA! Spotkania na Teams można prowadzić tylko w obrębie organizacji. Jeżeli chcą Państwo prowadzić spotkania z osobami nie będącymi naszymi studentami lub pracownikami to należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do Działu IT w celu nadania uprawnień i założenia konta dla tych osób. Zgłaszający jest także zobowiązany do wycofania uprawnień przez kontakt z Działem IT po zakończeniu spotkań z osobami z zewnątrz.

Tworzenie zespołu

Aby utworzyć zespół muszą Państwo udać się na ekranie Teams do zakładki zespół zaznaczonej na czerwono. Tam najechać na „Utwórz zespół” i stworzyć grupę.

Po kliknięciu na utworzenie zespołu zostaną Państwo przedstawieni z wyborem typu zespołu państwa będzie interesować zakładka „Zajęcia” po lewej stronie

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tworzenia grupy zostanie wyświetlona karta z możliwością dodania studentów do klasy „z góry” jak również nauczycieli współprowadzących

 

 

 

 

 

 

Innym sposobem w jaki mogą Państwo dodać uczniów do grupy jest pobranie linku do zespołu. Przy nazwie zespołu który został utworzony przez Państwa należy kliknąć () i wybrać „Pobierz link do zespołu”.

 

Taki link należy skopiować i można go udostępnić uczestnikowi który ma odbyć dane zajęcia.

 

 

 

 

 

W tym celu można użyć Microsoft Outlook i wysłać go na e-mail studenta  (nr albumu@mup.edu.pl)

Należy pamiętać że w taki sposób studenta trzeba będzie zaakceptować na zajęcia

Należy wtedy kliknąć w (…) w opcję „Zarządzanie zespołem„. Potem w zarządzaniu zespołem przejść w zakładkę „Oczekujące prośby” i tam zaakceptować studenta

 

 

 

 

 

Innym sposobem na dodanie uczniów jest też wygenerowanie kodu zespołu. W tym wypadku należy przejść do „Zarządzania zespołem„.

 

 

 

Wchodzą Państwo w zakładkę „Ustawienia – Kod zespołu„, rozwijają Państwo tę opcje i generują kod. Kod ten potem udostępniają Państwo uczniom, w tym przypadku nie trzeba akceptować prośby o dodanie. Prosimy tylko udostępniać taki kod studentom przypisanym do zajęć!

 

Spotkania

Aby zacząć lekcje online muszą państwo kliknąć na „Rozpocznij spotkanie„. Jeśli Teamsy zostały włączone na przeglądarce system może poprosić w tym momencie o udostępnienie mikrofonu i kamery – proszę zezwolić na to. W przypadku braku zgody nie będą mogli Państwo prowadzić zajęć, gdyż przeglądarka będzie blokować dostęp do tych urządzeń.

 

Zostaną Państwo przeniesieni na okno przygotowujące przed rozpoczęciem wideo-rozmowy. Tutaj można ustawić czy chcą państwo mieć włączoną/wyłączoną kamerę i mikrofon oraz włączyć ustawienia urządzeń, które pozwolą Państwu wybrać urządzenia. W zależności czy używają Państwo więcej niż jeden mikrofon/kamerę tę opcję można pominąć.

 

 

Po dołączeniu do rozmowy dostaną państwo opcje umożliwiające wysłanie linku do spotkania. Można to pominąć.

Jeśli zdarzy się tak, że jakiś student spóźni się na lekcje można go „wpuścić” w opcji „Osoby” przy czerwonej ikonie rozłączenia pojawi się powiadomienie o wpuszczeniu osoby.
Z tego menu można też zaprosić innych studentów lub innych wykładowców. Można również poprosić o dołączenie konkretnego studenta poprzez kliknięcie na prawo od imienia uczestnika (…) w zakładce „Sugestie”.

 

Podczas lekcji można też udostępnić prezentacje lub pulpit.

 

 

 

 

 

 

 

Aby to zrobić należy wcisnąć ikonę udostępnienia i wybrać z menu udostępnianie ekranu „pulpit/okno” klikając otworzy się okno w którym można wybrać w jaki sposób udostępnić swój ekran. Wybory to „Cały ekran” – udostępni to cały obecny pulpit z państwa ekranu. „Okno” – udostępni to okno wybranego programu nawet jeśli nie będzie to okno aktywne w użyciu/zminimalizowane. „Karty chrome” – udostępni to wybraną kartę przeglądarki (w przypadku przykładu kartę przeglądarki chrome).

 

 

 

 

 

Można również udostępnić prezentacje Power Point na 3 sposoby. Prezentacje które już zostały wcześniej wysłane na zespole/kanałach. Można również udostępnić prezentacje która znajduje się na dysku OneDrive oraz prezentacje bezpośrednio z komputera

 

 

Spotkania można też zaplanować, aby to uczynić muszą Państwo przy „Rozpocznij spotkanie” kliknąć małą strzałkę „v” znajdującą się na prawo i wybrać „Zaplanuj spotkanie„.

 

 

Przejdą Państwo wtedy do zakładki kalendarza w której mogą Państwo dostosować kiedy, o której godzinie, kto uczestniczy i na którym kanale ma się odbyć spotkanie.
Można tutaj dodać użytkowników, którzy są wymagani na danym spotkaniu.

Mogą Państwo włączyć powtarzanie zajęć zaplanowanych jeśli prowadzą takie zajęcia codziennie w celu ograniczenia niepotrzebnego klikania.
Po tym jak wprowadzą Państwo wszystkie dane według potrzeb klikamy przycisk „Wyślij” i akcja zostanie zaplanowana, a informacja o takim spotkaniu pojawi się na „Wpisy” w konkretnym zespole.

 

Dodawanie materiałów

Żeby dodać pliki/foldery jako materiały na zajęcia należy przejść do zakładki „Pliki” w zakładce zespołu do którego chcą Państwo umieścić materiały.

Wybierają Państwo opcje „Przekaż” wyświetli się po tym okno w którym można wybrać czy wysłać plik lub cały folder.