Poznaj nasze kierunki studiów

Kilka słów o programie Erasmus+ – spotkanie informacyjne

Czym jest program Erasmus+? Kto może wziąć w nim udział? Gdzie można wyjechać? Ile to kosztuje? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczelniany koordynator programu Erasmus+ dr Elwira Miter-Dąbrowska oraz studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej, którzy opowiadali o zaletach programu zainteresowanym wyjazdem studentom.

W czwartek, 14 marca 2024 r. w Collegium sub Horologio odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmsu+, którego Uczelnia jest partnerem.

Prezentacja programu zawierała najważniejsze z punktu widzenia studenta zagadnienia, tj. rodzaje realizowanych mobilności, kryteria kwalifikacji, niezbędne dokumenty czy listę uniwersytetów, do których można wyjechać na studia.

Prezentacja koordynatora została uzupełniona barwnymi wystąpieniami studentów filologii angielskiej, którzy w tym roku wrócili z praktyk realizowanych w niemieckiej Getyndze oraz studiów w tureckiej Mugli. Pokazali wszystkim zainteresowanym cenne wskazówki dotyczące samej podróży, jak i samego pobytu,  fotorelacje. Odpowiadali także na liczne pytania studentów.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem zapraszamy do kontaktu z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+.