Poznaj nasze kierunki studiów

Dla Pracowników

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są okazją do doskonalenia zawodowego pracowników  i rozwoju kariery naukowej; wymiany doświadczeń  dydaktycznych, podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych, podnoszenia kwalifikacji potrzebnych w pracy.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu możliwa jest realizacja wyjazdów nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych w ramach działań:

STA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS) – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych szkół wyższych;

STT (STAFF MOBILITY FOR TRAINING) – wjazdy pracowników w celach szkoleniowych.