Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin STT

Regulamin zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+:

Regulamin  zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ stanowi załącznik do Zarządzenia nr 71/2016 Rektora PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

REGULAMIN wyjazdów w celach szkoleniowych (STT) – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian


pobraneZarządzenie nr 71-2016 ws. wprowadzenia Regulaminu zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+

pobraneREGULAMIN zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+

pobraneZarządzenie 33-2017 – zmiany do regulaminu E+ – STT

pobraneZarządzenie nr 105-2017 – zmiany do regulaminu Erasmus+ – STT

Zarządzenie 53-2019 – zmiany do regulaminu E+ – STT