Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin STA

Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+:

Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+  stanowi załącznik do Zarządzenia nr 70/2016 Rektora PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

REGULAMIN wyjazdów nauczycieli akademickich (STA) – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian


pobraneZarządzenie nr 70-2016 ws. wprowadzenia Regulaminu wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+

pobraneREGULAMIN wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+

pobraneZarządzenie 32-2017 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – STA

pobraneZarządzenie nr 106 – 2017 – zmiany do regulaminu Erasmus+ – STA

Zarządzenie 52-2019 – zmiany do regulaminu E+ – STA