Poznaj nasze kierunki studiów

Dla Studentów

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w aspekcie mobilności studentów są okazją do podnoszenia w znaczący sposób własnych kompetencji, m.in zawodowych, językowych – co przyczynia się do zwiększenia szans na zatrudnienie i daje lepsze perspektywy pracy. Ważnym aspektem udziału w programie jest poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycję, zwiększenie świadomości międzykulturowej, aktywne współuczestnictwo w życiu danego społeczeństwa, nawiązywanie nowych znajomości. Wszystko to, wiąże się z większą otwartością, tolerancją, poszerzeniem horyzontów, usamodzielnieniem studentów oraz poczuciem własnej wartości i przynależności kulturowej.


Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu możliwa jest realizacja wyjazdów studentów w ramach działań:

SMS (STUDENT MOBILITY  for STUDY ) – wyjazdy studentów na studia;

SMP (STUDENT MOBILITY for  TRAINEESHIPS ) – wyjazdy studentów na zagraniczne praktyki.