Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dla podróżujących


Studenci/absolwenci, którzy biorą udział w programie Erasmus+ i odbywają podróż do innych krajów, powinni zapoznać się ze stroną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na której znajdują się praktyczne informacje oraz wskazówki dot. odbywania podróży do innych krajów (m.in. informacje o ostrzeżeniach dla podróżujących, informacje dot. paszportów, wiz, polskich placówek za granicą tj. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej itd.)

Strona MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/


Z uwagi na bezpieczeństwo studentów, zalecamy śledzenie ostrzeżeń dla podróżujących, które publikowane są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Zgłoś podróż w serwisie MSZ „Odyseusz”

Student/absolwent, który przygotowuje się do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ musi przed wyjazdem zarejestrować swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”w celach bezpieczeństwa.

Rejestracja podróży jest obowiązkowa!

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą będzie możliwość nawiązania kontaktu oraz uzyskania niezbędnych informacji i pomocy poprzez właściwą placówkę konsularną.

Serwis „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Serwis „Polak za granicą”

Serwis „Polak za granicą” pozwala przygotować się do podróży do innego kraju. W serwisie można znaleźć:
– informacje o państwach (np. dotyczące waluty, ubezpieczenia, wizy, przepisów prawnych),
– porady dla podróżujących,
– ostrzeżenia,
– aplikację do pobrania na telefon.

Serwis „Polak za granicą”https://polakzagranica.msz.gov.pl/