Poznaj nasze kierunki studiów

Dr Teofil Moskal uczestnikiem szkolenia w Dyneburgu w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ dr Teofil Moskal, pracownik Instytutu Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, wziął udział w szkoleniu z zakresu interkulturalnej komunikacji (intercultural communication – ICC), przeprowadzonym przez firmę LatInsoft. Szkolenie odbyło się dniach 2-6 sierpnia 2021 r. w Dyneburgu, które jest drugim co do wielkości miastem łotewskim.

Dr T. Moskal korzystając z okazji, złożył wizytę w Biurze Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu w Dyneburgu, gdzie podczas rozmowy z osobą odpowiedzialną za wymianę z zagranicą, prowadził rozmowy nad możliwością nawiązania współpracy łotewskiego Uniwersytetu z MUP Oświęcim.

Jak mówi nasz wykładowca:  Zdobytą wiedzę na szkoleniu w ramach programu Erasmus+ pragnę wykorzystać podczas zajęć ze studentami z różnych kierunków studiów i na różnych poziomach,  a także w komunikacji ze studentami zagranicznymi, podejmującymi studia w oświęcimskiej Alma Mater.