Poznaj nasze kierunki studiów

Erasmus+. Przedstawiciele Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja)

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś oraz dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś po raz kolejny wzięli udział w programie Erasmus+ i zrealizowali wyjazd w ramach działania STA – wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej.

Przebywali na Uniwersytecie Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja) w daniach 26/09/2016 – 30/06/2016, prowadząc zajęcia praktyczne ze studentami kierunku Wychowanie fizyczne. Łącznie każdy z nauczycieli akademickich zrealizował min. 8 godzin dydaktycznych.

Podczas pobytu omówiono również możliwości współpracy naukowej oraz dydaktycznej. Duże zainteresowanie strona słowacka wykazała możliwością współpracy naukowej i wykorzystaniem we wspólnych badaniach nowoczesnej aparatury, jaką dysponuje Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, dzięki realizacji Grantowi Rozwój Sportu Akademickiego.