Poznaj nasze kierunki studiów

Mamy następną podpisaną umowę na wyjazdy z İbrahim Çeçen University of Ağrı (Turcja) – Erasmus+

05 września 2019 r. została podpisana następna umowa międzynarodowa o współpracy z İbrahim Çeçen University w Ağrı (Turcja) w ramach programu Erasmus+.

Umowa obejmuje wyjazdy studentów na studia oraz na praktyki zawodowe, a także wyjazdy kadry (nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych), na kierunkach: Filologia, Informatyka, Pedagogika, Wychowanie fizyczne.

Uniwersytet İbrahim Çeçen  jest publiczną instytucją szkolnictwa wyższego, który został otworzony w 2007 roku, z siedzibą w mieście Ağrı położonym we wschodniej Anatolii w Turcji.

Uniwersytet jest czwartym co do wielkości uniwersytetem we wschodniej Anatolii, kształcącym obecnie ponad 7000 studentów.  Posiada dwa kampusy,  laboratorium naukowo-badawcze i instytuty naukowo-badawcze. Uniwersytet oferuje edukację na najwyższym poziomie, rozwijając możliwości badań, zwiększając swoją bazę materiałowo-techniczną i zasoby.

Misją Uniwersytetu Ağrı İbrahim Çeçen jest podnoszenie powszechnej wiedzy z koncepcją skoncentrowaną na człowieku oraz rozwój regionu i kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu: https://www.agri.edu.tr/