Poznaj nasze kierunki studiów

Nauczyciel akademicki dr Marek Bielski z wizytą w Uniwersytecie im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 11 – 15 kwietnia 2022 r. nauczyciel akademicki z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego dr Marek Bielski wziął udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ obejmującej realizację krótkich programów nauczania w uczelni partnerskiej. Wyjazd w celach dydaktycznych odbył się do Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Uniwersytet powstał w 1992 roku i w chwili obecnej składa się z sześciu wydziałów. Studiuje na nim ok. 15000 studentów.

Prowadzone zajęcia dotyczyły kierunku filologia angielska i obejmowały studentów III roku studiów. Jak podkreśla dr Marek Bielski – zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dyskusje po ich zakończeniu daleko wybiegały poza ramy danego przedmiotu. Na szczególną uwagę zasługuje dobry poziom znajomości języka angielskiego. W zajęciach uczestniczyli również studenci z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy trzy lata temu. Wiele pytań padało też ze strony studentów planujących pobyt na polskich uczelniach, w tym również naszej, w ramach programu Erasmus+.


Bańska Bystrzyca to miasto liczące około 80 tys. mieszkańców, uroczo położone w Kotlinie Bystrzańskiej, w środkowej części kraju. Szczyci się niezwykle urokliwym staromiejskim Rynkiem (Namesti), pełnym zabytkowych kamienic wraz z dominującą wieżą zegarową oraz katedrą.

Miasto stanowi dobrą bazę wypadową w pobliskie góry, gdzie można również skorzystać z ośrodków narciarskich.


Pobyt w Słowacji poza doświadczeniami  akademickimi dostarczył mi też sporo wrażeń turystycznych – odwiedziłem pobliską dawną osadę górniczą Spania Dolina, położoną w malowniczym, górskim krajobrazie. Na zakończenie pobytu odwiedziłem stolicę kraju, Bratysławę, gdzie podziwiałem piękne wzgórze z dominującym nad miastem zamkiem. Duże wrażenie robi również stare miasto z licznymi kafejkami oraz ciekawą architekturą. Udało mi się również obejrzeć przedstawienie operowe w nowoczesnym budynku opery i baletu (Slovenske Narodne Divadlo). – mówi dr Marek Bielski z  Instytututu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.