Poznaj nasze kierunki studiów

Nowe umowy w programie Erasmus+

Od listopada 2016 roku zostały podpisane kolejne umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+ (aż trzy umowy zostały podpisane z uczelniami niemieckimi), dotyczące wzajemnej wymiany studentów na studia, kadry dydaktycznej (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracowników uczelni (wyjazdy w celach szkoleniowych):

  1. Hochschule Merseburg, University of Applied Sciences w Niemczech – współpraca dot. kierunków: praca socjalna, informatyka (https://www.hs-merseburg.de)
  1. Medizinische Hochschule Hannover (Hannover Medical School) w Niemczech – współpraca dot. kierunku pielęgniarstwo (https://www.mh-hannover.de)
  1. Universität Koblenz-Landau w Niemczech – współpraca dot. kierunków: politologia pierwszego i drugiego stopnia, filologia (angielska, germańska) (https://www.uni-koblenz-landau.de/de)
  1. Winnicki Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Kociubińskiego (Vinnytsia State Mykhaylo Kotsyubynskiy Pedagogical University) na Ukrainie, współpraca dot. kierunków: pedagogika, politologia, filologia (angielska, germańska), informatyka, wychowanie fizyczne.

 

Zawarte umowy obowiązują do 2021 roku.

Łącznie w ramach programu Uczelnia ma podpisanych 14 umów z uczelniami z krajami programu (krajami należącymi do Unii Europejskiej) oraz 1 umowę z uczelnią z kraju partnerskiego (Ukraina).