Poznaj nasze kierunki studiów

Ostrzeżenie przed wyjazdem do Turcji

UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie Turcji – wprowadzeniem przez władze tureckie stanu wyjątkowego z dniem 21 lipca 2016 roku na terenie całego kraju – oraz ostrzeżeniem przed podróżowaniem do Turcji wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, studentom oraz pracownikom PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego kategorycznie odradza się wszelkich podróży do Turcji w ramach programu Erasmus+ do czasu zakończenia stanu wyjątkowego oraz ustabilizowania się sytuacji związanej z bezpieczeństwem w Turcji.

Komunikat Prorektora z dnia 1 sierpnia 2016 roku ws. wyjazdów do Turcji w ramach programu Erasmus+:

 Komunikat Prorektora nr 12-2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku