Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Erasmus+ z Turcji spotkali się z Rektorem Uczelni

2 grudnia 2016 roku miało miejsce spotkanie Rektora prof. zw. dra hab. Witolda Stankowskiego ze studentami naszego Uniwersytetu partnerskiego Muğla Sitki Koçman University (MSKU) w Turcji, którzy przyjechali na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2016/2017.

Spotkanie odbyło się w sali senackiej Collegium Primum, w którym uczestniczyli:  JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, pięcioro studentów z Turcji: Cihat AKGÖLGizem DEMİRBAŞMuhammet ÖZBEYSena DEVECI, Zehra ATUKEREN, Prorektor dr Maciej Mączyński,  Prof. honorowy dr Matthias Gleitze oraz koordynator programu Erasmus+ dr Elwira Miter-Dąbrowska.

Studenci podjęli półroczne studia w naszej Uczelni w semestrze zimowym na  kierunku Filologia: trzy osoby na specjalności Filologia angielska, dwie osoby na specjalności Filologia germańska z językiem angielskim.

Po serdecznym powitaniu gości i przedstawieniu naszej Uczelni przez Rektora, studenci z Turcji opowiadali o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z pobytem w Polsce. Podkreślali, że podoba im się polska gościnność i wysoki poziom zajęć, natomiast nie mogą przyzwyczaić się do niskich temperatur i polskiego jedzenia. Oprócz Oświęcimia zwiedzili już kilka dużych polskich miast: Kraków, Katowice, Wrocław oraz Opole.

Spotkanie podsumowano stwierdzeniem, że kontakty międzynarodowe przyczyniają się do redukcji uprzedzeń oraz zwiększają znaczenie PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego w kraju i za granicą.

To już druga wymiana studencka z Uniwersytetem Muğla w Turcji. W roku akademickim 2015/2016 dwie studentki realizowały przez 6 miesięcy program studiów na kierunku Filologia. Zwiększanie wzajemnej wymiany pomiędzy uczelniami jest ważnym celem umiędzynarodowienia procesu kształcenia, co wpisuje się w cel nadrzędny strategii rozwoju Uczelni.