Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci podczas wakacji zdobywają praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+

Niejednokrotnie studenci PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podejmują decyzje o odbyciu praktyki zawodowej w formie skumulowanej w czasie wakacji. Podobnie wybrała czas i miejsce praktyki studentka III roku na kierunku Filologia Germańska – Aneta Olczyk. Wyjechała na płatną praktykę w ramach programu Erasmus⁺ do Hanoweru, gdzie w City Hotel Hanower zdobywała cenne doświadczenie zawodowe.

Aneta rozwijała swoje kompetencje językowe i zawodowe w branży hotelowej pracując sześć godzin dziennie na recepcji oraz w serwisie hotelowym.

Dzięki zagranicznym doświadczeniom studenci stają się bardziej samodzielni i pewni siebie, rozwijają umiejętności językowe, co pozwala im na zawieranie nowych znajomości, a ponadto uczy większej otwartości oraz pozwala na solidne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych.

autor: mgr Ewa Piotrowska, Instytut Nauk Humanistycznych