Poznaj nasze kierunki studiów

Klasyfikacja kierunków kształcenia ISCED-F

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia
Dziedziny kształcenia i szkolenia (ISCED-F)

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ang. International Standard Classification of Education – ISCED) przedstawia klasyfikację kierunków kształcenia.

Pełna lista kodów kierunków kształcenia:

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013_PL

pobraneISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)_ENG

Wyszukiwarka ISCED-F: http://ec.europa.eu/education/resources/international-standard-classification-education-fields_pl