Poznaj nasze kierunki studiów

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie w latach 2021-2027

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)

Belgia Grecja Litwa Portugalia
Bułgaria Hiszpania Luksemburg Rumunia
Republika Czeska Francja Węgry Słowenia
Dania Chorwacja Malta Słowacja
Niemcy Włochy Niderlandy Finlandia
Estonia Cypr Austria Szwecja
Irlandia Łotwa Polska

Państwa trzecie stowarzyszone z Programem

Macedonia Północna Islandia Norwegia
Serbia Liechtenstein Turcja

Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem – kraje partnerskie

Pozostałe państwa podzielone na regiony:

Region 1 – Bałkany Zachodnie Region 5 – Azja Region 9 – Afryka Subsaharyjska
Region 2 – Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Gruzja, Mołdawia,
terytorium Ukrainy uznane
przez prawo międzynarodowe)
Region 6 – Azja Środkowa Region 10 – Ameryka Łacińska
Region 3 – Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego Region 7 – Bliski Wchód Region 11 – Karaiby
Region 4 – Federacja Rosyjska Region 8 – Rejon Pacyfiku Region 12 – USA i Kanada

Państwa europejskie niestowarzyszone z Programem

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]Region 13 – Andora, Monako, Watykan, San Marino[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]Region 14 – Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wielka Brytania[/bs_col]
[/bs_row]


Szczegółowe informacje dot. krajów uprawnionych do udziału w programie dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a/eligible-countries