Poznaj nasze kierunki studiów

REGULAMIN realizacji zagranicznych mobilności edukacyjnych

REGULAMIN REALIZACJI ZAGRANICZNYCH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ – określa podstawowe zasady realizacji zagranicznych mobilności studentów / absolwentów / pracowników Uczelni w celach edukacyjnych, w tym procedurę planowania, przygotowania i realizacji mobilności oraz działań po ich zakończeniu.

REGULAMIN realizacji wyjazdów ERASMUS + 2021-2027 (tekst ujednolicony)

Zarządzenie 58-2023 ws. zm. zarządzenia 76-2022 ws. Regulaminu Erasmus+ z późn. zm