Poznaj nasze kierunki studiów

Dietetyka i planowanie żywienia w aspekcie żywienia zbiorowego

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk o Zdrowiu

Tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail:  inoz@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium Primum


Opis studiów:

Studia mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach żywienia zbiorowego. Podstawowym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w placówkach żywienia zbiorowego, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności.  Podczas zajęć słuchacze nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do właściwej, efektywnej pracy zawodowej, przede wszystkim na stanowiskach. Zdobyta wiedza pozwoli na praktyczną realizację żywienia zbiorowego zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, przy jednoczesnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo żywności.

Są to studia dla osób związanych z sektorem żywienia zbiorowego, przede wszystkim dla:

  • intendentów
  • dietetyków
  • innych osób

zajmujących się planowaniem i realizacją żywienia zbiorowego w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, uzdrowiska, sanatoria, a także dla osób pracujących lub planujących podjąć pracę w zakładach żywienia otwartego, firmach cateringowych itp.


Program studiów podyplomowych – Dietetyka i planowanie żywienia

Opis zakładanych efektów uczenia się

Plan studiów – DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1800 zł.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty