Poznaj nasze kierunki studiów

Opłaty za studia

Studia w formie stacjonarnej są bezpłatne!

Uczelnia pobiera opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzajów opłat, zasad pobierania opłat i zwalniania z całości lub z części z opłat oraz rozłożenia płatności na raty – znajdują się w zakładkach.


KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938