Poznaj nasze kierunki studiów

Rodzaje opłat

UWAGA!

Wskazane poniżej rodzaje opłat dotyczą odrębnie:

 • studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020,
 • studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022,
 • studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023,
 • studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024.
 • studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025.

Do spraw opłat za studia podjęte przed dniem 1.10.2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (znajdujące się w umowie na studia zawartej ze studentem).

Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 85 zł. Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni. Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłata za legitymację

Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za legitymację na konto Uczelni. Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025  opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą (za jeden semestr):

 1. na kierunku Dietetyka, studia licencjackie – 3.100 zł
 2. na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie – 3.100 zł
 3. na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie – 3.0000 zł
 4. na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie – 3.400 zł
 5. na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie – 2.600 zł
 6. na pozostałych kierunkach, studia licencjackie – 2.700 zł
 7. dla studiów inżynierskich, studia licencjackie – 3.000 zł
 8. na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie – 3.200 zł
 9. na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie – 3.000 zł
 10. na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie – 2.700 zł
 11. na kierunku Ekonomia, studia magisterskie – 2.700 zł
 12. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie – 3.000 zł
 13. na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie – 2.800 zł

Zarządzenie 28-2024 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2024-25 zm

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024  opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą (za jeden semestr):

1. na kierunku Dietetyka, studia licencjackie 2.800 zł
2. na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie 2.800 zł
3. na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie 2.700 zł
4. na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie 3.000 zł
5. na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie 2.400 zł
6. na pozostałych kierunkach, studia licencjackie 2.500 zł
7. dla studiów inżynierskich, studia licencjackie 2.700 zł
8. na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie 2.900 zł
9. na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie 2.800 zł
10. na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie 2.400 zł
11. na kierunku Ekonomia, studia magisterskie 2.500 zł
12. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie 2.800 zł

13. na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie 2.500 zł

 

Zarządzenie 40-2023 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2023-24

Zarządzenie 59-2023 ws. zm. zarządzenia 40-2023 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych – Energetyka


Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023  opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą (za jeden semestr):

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                          2500 zł

-na kierunku Mechatronika, studia licencjackie                                 2500 zł

-na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                        2400 zł

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie              2700 zł

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                             2200 zł

-dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                              2400 zł

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                            2600 zł

-na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                          2200 zł

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 2600 zł

-na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie      2100 zł

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie   2300 zł

-na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie      2200 zł

– na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie    2650 zł

Zarządzenie 47-2022 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2022-23

Zarządzenie 79-2022 ws. zm. zarządzenia 47-2022 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2022-23 – PED.

Zarządzenie 1-2023 ws. zm. zarządzenia 47-2022 ws. opłat za kształcenie nst z późn. zm. od 2022-23 – BW II st.


Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021 opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą (za jeden semestr):

na studiach niestacjonarnych I stopnia:

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach studiów licencjackich

-na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie

-na kierunku Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia inżynierskie

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]

1.800 zł

2.300 zł

2.400 zł

2.000 zł

2.300 zł

2.200 zł

[/bs_col]
[/bs_row]

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą:

na studiach niestacjonarnych I stopnia:

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                        2400 zł

-na kierunku Mechatronika, studia licencjackie                                2400 zł

-na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                       2300 zł

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie             2600 zł

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                              2100 zł

 

dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                                2300 zł


Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021 opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych :

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 1.900 zł.

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych :

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 2000 zł.


Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021 opłaty za kształcenie :

na studiach niestacjonarnych II stopnia:

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]

2.500 zł

2.100 zł

1.900 zł

2.100 zł

2.600 zł

[/bs_col]
[/bs_row]

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego  2021/2022 opłaty za kształcenie

na studiach niestacjonarnych II stopnia:

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                                 2500 zł

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie                                                       2000 zł

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie              2600 zł

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                                          2200 zł

-na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                                 2200 zł

Zarządzenie 39-2021 ws. opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021-2022


Opłaty dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatel polskiego (szczegóły tutaj) – na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025  za kształcenie  za semestr wynoszą:

 1. na kierunku Dietetyka, studia licencjackie – 5.000 zł
 2. na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie – 7.200 zł
 3. na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne – 5.300 zł
 4. na kierunku Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne – 5.000 zł
 5. na pozostałych kierunkach, studia licencjackie – 4.000 zł
 6. na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie – 5.000 zł
 7. na pozostałych studiach inżynierskich – 5.000 zł
 8. na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie – 4.800 zł
 9. na pozostałych kierunkach, studia magisterskie – 4.000 zł
 10. na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie – 4.800 zł
 11. na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie – 4.000 zł
 12. na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie – 6.500 zł
 13. na kierunku Ekonomia, studia magisterskie – 4.600 zł
 14. na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie – 4.000 zł
 15. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie – 4.800 zł
 16. na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie – 4.800 zł

Zarządzenie 26-2024 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców

 

Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024  za kształcenie  za semestr wynoszą:

1. na kierunku Dietetyka, studia licencjackie 4.700 zł
2. na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie 7.000 zł
3. na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne 5.000 zł
4. na kierunku Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne 4.700 zł
5. na pozostałych kierunkach, studia licencjackie 3.700 zł
6. na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie 4.700 zł
7. na pozostałych studiach inżynierskich 4.700 zł
8. na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie 4.500 zł
9. na pozostałych kierunkach, studia magisterskie 3.700 zł
10. na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie 4.600 zł
11. na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie 3.600 zł
12. na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie 6.000 zł
13. na kierunku Ekonomia, studia magisterskie 4.400 zł
14. na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie 3.600 zł
15. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie 4.600 zł

16. na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie 4.600 zł

Zarządzenie 41-2023 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2023-24

Zarządzenie 61-2023 ws. zm. zarządzenia 41-2023 ws. opłat dla cudzoziemców – Energetyka


Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023  za kształcenie  za semestr wynoszą:

na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                                4600 zł

na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                                     7000 zł

na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne                             5000 zł

na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne                       4500 zł

na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                   3500 zł

na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                      4600 zł

na pozostałych studiach inżynierskich                                                  4500 zł

na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  4300 zł

na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                 3600 zł

na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,  studia magisterskie                                        4500 zł

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie      3500 zł

na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                                                             6000 zł

na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                                                                    4500 zł

na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie                                                   3500 zł

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie                                                 4500 zł

Zarządzenie 49-2022 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022-23

Zarządzenie 81-2022 ws.zm. zarządzenia 49-2022 ws.opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022-23 – PED.

Zarządzenie 3-2023 ws. zm. zarządzenia 49-2022 ws. opłat dlacudzoziemców – BW II st.


Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021  za kształcenie  za semestr wynoszą:

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-na studiach inżynierskich

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]

2.550 zł

3.300 zł

3.500 zł

2.600 zł

3.300 zł

3.600 zł

2.600 zł

2.700 zł

2.700 zł

3.600 zł

[/bs_col]
[/bs_row]

Opłata za semestr na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 2.550 zł.

Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 za kształcenie  za semestr wynoszą:

na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                                          4200 zł

na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                                                6500 zł

na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                                         4500 zł

na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie                                   4200 zł

na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                               5500 zł

na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                               3200 zł

 

na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                                4300 zł

pozostałych studiach inżynierskich                                                                  4200 zł

 

na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                            4000 zł

na kierunku Pedagogika, studia magisterskie                                                 3200 zł

na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie          4200 zł

na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                                    4200 zł

na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                            3200 zł

 

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

jednolite studia magisterskie                                                                             3.200 zł

Zarządzenie 41-2021 ws. wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów-cudzoziemców od roku akademickiego 2021-22

Opłata za powtarzanie semestru

Od roku akademickiego 2024/2025 opłata za powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych stanowi równowartość iloczynu liczby punktów ECTS za powtarzany semestr oraz wysokości opłaty za 1 pkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenie (poniżej).

Za powtarzanie semestru dla studentów studiów niestacjonarnych opłata stanowi równowartość opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych.

Zarządzenie 27-2024 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

Od roku akademickiego 2023/2024 opłata za powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych stanowi równowartość iloczynu liczby punktów ECTS za powtarzany semestr oraz wysokości opłaty za 1 pkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenie (poniżej).

Za powtarzanie semestru dla studentów studiów niestacjonarnych opłata stanowi równowartość opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych.

Zarządzenie 43-2023 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu od 2023-24

Zarządzenie 60-2023 ws. zm. zarządzenia 43-2023 ws. opłat za powtarzanie sem. lub przedmiotu – Energetyka


Od roku akademickiego 2022/2023 opłata za powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych stanowi równowartość iloczynu liczby punktów ECTS za powtarzany semestr oraz wysokości opłaty za 1 pkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenie (poniżej).

Za powtarzanie semestru dla studentów studiów niestacjonarnych opłata stanowi równowartość opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych.


Od roku akademickiego 2021/2022 opłata za powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych stanowi równowartość iloczynu liczby punktów ECTS za powtarzany semestr oraz wysokości opłaty za 1 pkt ECTS ustalonej dla danego kierunku, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia (poniżej).

Za powtarzanie semestru dla studentów studiów niestacjonarnych opłata stanowi równowartość opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych.

Opłata za powtarzanie przedmiotu (wpis warunkowy)

Powtarzanie przedmiotu odbywa się każdorazowo na podstawie wniosku studenta oraz zgody Dyrektora Instytutu.

Od roku akademickiego 2023/2024 za powtarzanie przedmiotu (wpis warunkowy) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłata odpowiada iloczynowi liczby punktów ECTS za dany przedmiot lub przedmioty oraz wysokości opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Zarządzenia.

Zarządzenie 43-2023 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu od 2023-24


Od roku akademickiego 2022/2023 za powtarzanie przedmiotu (wpis warunkowy) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłata odpowiada iloczynowi liczby punktów ECTS za dany przedmiot lub przedmioty oraz wysokości opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Zarządzenia.

 

pobraneZarządzenie 46-2022 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu od 2022-23

pobraneZarządzenie 80-2022 ws. zm. zał nr 1 do zarządzenia 46-2022 ws. ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu od 2022-23 – PED.

pobraneZarządzenie 2-2023 ws. zm. zarz. 46-2022 ws. opłat za powtarzanie sem. lub przed.

Od roku akademickiego 2019/2020 za powtarzanie przedmiotu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłata odpowiada iloczynowi liczby punktów ECTS za dany przedmiot lub przedmioty oraz wysokości opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Zarządzenia.

pobraneZarządzenie 40 – 2019 w sprawie ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

pobranePowtarzanie – opłaty 2019 – 2020

pobraneZarządzenie 78-2020 – dodanie kierunku administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Należność z tytułu opłaty nie może przekraczać wysokości opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych, w przypadku powtarzania więcej niż jednego przedmiotu.

 

Od roku akademickiego 2021/2022 opłaty wynoszą za powtarzanie przedmiotu (wpis warunkowy) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłata odpowiada iloczynowi liczby punktów ECTS za dany przedmiot lub przedmioty oraz wysokości opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

pobrane Zarządzenie 40-2021 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu (wpis warunkowy)

pobrane Zał. nr 1 – Wysokość opłat za 1 punkt ECTS ustalona dla poszczególnych kierunków

Opłaty za wydanie dokumentów

pobraneZarządzenie 35 – 2019 w sprawie opłaty-za-wydanie dokumentów

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

Uwaga!

Wszystkie osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej  – otrzymują nowy komplet dyplomów, ale wnoszą opłaty dotychczasowe – związane są opłatami ustalonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli wiąże ich umowa na studia, którą podpisali (60 zł za dyplom, 40 zł za odpis dyplomu w języku obcym) – Uwaga ! – Jeśli dana osoba będzie wznawiać studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później – to wtedy już nie obowiązuje go umowa (która wygasa wraz ze skreśleniem), więc studiuje na nowych zasadach, obowiązujących dla rocznika studentów rozpoczynających od 2019/2020.

Osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2019/2020 – nie płacą za nowy komplet dyplomów.

Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się

Opłata za uruchomienie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2024/2025 wynosi 500 zł za każdy jeden przedmiot, o uznanie którego ubiega się kandydat w wyniku wszczęcia procedury.

Zarządzenie 25-2024 ws. określenia wysokości opłaty – potwierdzanie efektów uczenia się

Opłata za uruchomienie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2023/2024 wynosi 350 zł za każdy jeden przedmiot, o uznanie którego ubiega się kandydat w wyniku wszczęcia procedury.

Zarządzenie 42-2023 ws. określenia wysokości opłaty – potwierdzanie efektów uczenia się od 2023-24

Numery kont bankowych

KONTO UCZELNI:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005