Poznaj nasze kierunki studiów

Organizacja roku akademickiego i terminy zjazdów niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września

2024 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

1) zimowy – od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku;

2) letni – od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku.


W roku akademickim 2023/2024 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących

terminach:

1) od 1 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku;

2) od 2 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024 roku;

3) od 26 lutego 2024 roku do 28 marca 2024 roku;

4) od 03 kwietnia 2024 roku do 23 czerwca 2024 roku.


W roku akademickim 2023/2024 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących

terminach:

1) zimowa:

od 29 stycznia 2024 roku do 11  lutego 2024 roku;

2) zimowa poprawkowa:

od 19 lutego 2024 roku do 25 lutego 2024 roku;

3) letnia:

od 24 czerwca 2024 roku do 07 lipca 2024 roku;

4) letnia poprawkowa:

od 2 września 2024 roku do 15 września 2024 roku.


W roku akademickim 2023/2024 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1) Przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku;

2) Przerwa semestralna:

od 12 lutego 2024 roku do 18 lutego 2024 roku;

3) Przerwa świąteczna:

od 29 marca 2024 roku do 02 kwietnia 2024 roku;

4) Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 08 lipca 2024 roku do 1 września 2024 roku;

5) Wszystkich Świętych: 1 listopada 2023 roku;

6) Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2023 roku;

7) Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2024 roku;

8) Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2024 roku;

9) Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2024 roku;

10) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 19 maja 2024 roku;

11) Boże Ciało: 30 maja 2024 roku;

12) Dzień Rektorski: 02 maja 2024 roku – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;


W semestrze zimowym dni: 23, 24, 25 stycznia 2024 roku przeznacza się do ewentualnego odpracowania  zajęć dydaktycznych.

W semestrze letnim dni: 17, 18, 19  czerwca 2024 roku przeznacza się do ewentualnego odpracowania  zajęć dydaktycznych.

Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane przez okres całego roku akademickiego.


Zarządzenie 9-2023 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2023-2024

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY
L.p.             Termin zjazdu
1. 06-08 października 2023 r.
2. 13-15 października 2023 r.
3. 27-29 października 2023 r.
4. 03-05 listopada 2023 r.
5. 17-19 listopada 2023 r.
6 24-26 listopada 2023 r.
7. 08-10 grudnia 2023 r.
8. 15-17 grudnia 2023 r.
9. 12-14 stycznia 2024 r.
10. 19-21 stycznia 2024 r.

 

SEMESTR LETNI
L.p.             Termin zjazdu
1. 01-03 marca 2024 r.
2. 15-17 marca 2024 r.
3. 22-24 marca 2024 r.
4. 05 -07 kwietnia 2024 r.
5. 19-21 kwietnia 2024 r.
6. 26-28 kwietnia 2024 r.
7. 10-12 maja 2024 r.
8. 31 maja-02czerwca 2024 r.
9. 07-09 czerwiec 2024 r.
10. 14-16 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe zjazdy (według potrzeb):

 

SEMESTR ZIMOWY
L.p.             Termin zjazdu
11. 20-22 października 2023 r.
12. 01-03 grudnia 2023 r.
13. 26-28 stycznia 2024 r.

 

SEMESTR LETNI
L.p.             Termin zjazdu
11. 08-10 marca 2024 r.
12. 12-14 kwietnia 2024 r.
13. 22-23 czerwca 2024 r.

Komunikat nr 05-2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2023-2024


Organizacja roku akademickiego 2024/2025

Rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się 1 października 2024 roku i trwa do 30 września 2025 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

 • zimowy – od 1 października 2024 roku do 2 marca 2025 roku;
 • letni – od 3 marca 2025 roku do 30 września 2025 roku

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 • od 1 października 2024 roku do 22 grudnia 2024 roku;
 • od 7 stycznia 2025 roku do 2 lutego 2025 roku;
 • od 3 marca 2025 roku do 17 kwietnia 2025 roku;
 • od 23 kwietnia 2025 roku do 22 czerwca 2025 roku

W roku akademickim 2024/2025 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

1)     zimowa:

od 3 lutego 2025 roku do 16 lutego 2025 roku;

2)     zimowa poprawkowa:

od 17 lutego 2025 roku do 23 lutego 2025 roku;

3)     letnia:

od 23 czerwca 2025 roku do 6 lipca 2025 roku;

4)     letnia poprawkowa:

od 1 września 2025 roku do 14 września 2025 roku.

W     roku    akademickim     2024/2025     dniami     wolnymi    od    zajęć     poza    sesjami egzaminacyjnymi są:

1)     Przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku;

2)     Przerwa semestralna:

od 24 lutego 2025 roku do 2 marca 2025 roku;

3)     Przerwa świąteczna:

od 18 kwietnia 2025 roku do 22 kwietnia 2025 roku;

4)     Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 7 lipca 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku;

 • Wszystkich Świętych: 1 listopada 2024 roku;
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2024 roku;
 • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2025 roku;
 • Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2025 roku;
 • Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej: 2 maja 2025 roku;
 • Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2025 roku;
 • Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 8 czerwca 2025 roku;
 • Boże Ciało: 19 czerwca 2025 roku

 • W semestrze zimowym ustala się następujące dni przeznaczone na odpracowanie zajęć:
  • 27 stycznia 2025 roku (poniedziałek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na poniedziałek.
  • 28 stycznia 2025 roku (wtorek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na poniedziałek.
  • 29 stycznia 2025 roku (środa) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na poniedziałek.
  • 30 stycznia 2025 roku (czwartek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.
  • 31 stycznia – 2 lutego 2025 roku (piątek – niedziela) do ewentualnego odpracowania zajęć dydaktycznych przewidzianych w innych dniach niewymienionych w pkt 1 – 4, zarówno dla studiów w formie stacjonarnej i
 • W semestrze letnim ustala się następujące dni przeznaczone na odpracowanie zajęć:
  • 16 czerwca 2025 roku (poniedziałek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na poniedziałek.
  • 17 czerwca 2025 roku (wtorek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na wtorek.
  • 18 czerwca 2025 roku (środa) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na czwartek.
  • 20 czerwca 2025 roku (piątek) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.
 • 21 czerwca 2025 roku (sobota) – zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.
 • 22 czerwca 2025 roku (niedziela) do ewentualnego odpracowania zajęć dydaktycznych przewidzianych w innych dniach niewymienionych w pkt 1 – 5, zarówno dla studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 • Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane przez okres całego roku akademickiego.

Zarządzenie 10 – 2024 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2024/2025

 

Określa się następujące obowiązkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025, z zastrzeżeniem, że zjazdy ustalane są dwa razy w miesiącu:

 

SEMESTR ZIMOWY
L.p.             Termin zjazdu
1. 27-29 września 2024 r.
2. 04-06 października 2024 r.
3. 18-20 października 2024 r.
4. 15-17 listopada 2024 r.
5. 29 listopada – 01 grudnia 2024 r.
6 13-15 grudnia 2024 r.
7. 10-12 stycznia 2025 r.
8. 24-26 stycznia 2025 r.

 

SEMESTR LETNI
L.p.             Termin zjazdu
1. 07-09 marca 2025 r.
2. 21-23 marca 2025 r.
3. 04-06 kwietnia 2025 r.
4. 25-27 kwietnia 2025 r.
5. 09-11 maja 2025 r.
6. 23-25 maja 2025 r.
7. 06-08 czerwca 2025 r.
8. 13-15 czerwca 2025 r.

 

Określa się dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025 (według potrzeb do dyspozycji Dyrektorów Instytutów):

 

SEMESTR ZIMOWY
L.p.             Termin zjazdu
1. 25-27 października 2024 r.
2. 22-24 listopada 2024 r.
3. 20-22 grudnia 2024 r.

 

SEMESTR LETNI
L.p.             Termin zjazdu
1. 11-13 kwietnia 2025 r.
2. 16-18 maja 2025 r.
3. 30 maja – 01 czerwca 2025 r.

 

 1. Część zajęć na studiach niestacjonarnych zaplanowana podczas piątków w obowiązkowych terminach zjazdów, jak również podczas dodatkowych zjazdów, jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku kierunków, na których obowiązuje standard kształcenia, zapis ust. 1 nie ma zastosowania.

 


Komunikat nr 06-2024 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – ZMIANA terminów zjazdów 2024-2025