Poznaj nasze kierunki studiów

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 21

Opiekun koła: dr Jarosław Zwierzyna

Kontakt:  poprzez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio u opiekuna jaroslaw.zwierzyna@mup.edu.pl


Misją Koła jest rozwój aktywności naukowej i społecznej w zakresie poznawania, rozumienia i świadomego kształtowania życia publicznego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cele:
– rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych,
– propagowanie badań naukowych i promowanie osiągnięć naukowych związanych z działalnością Koła,
– przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej,
– integracja studentów i pracowników naukowych,
– zaangażowanie studentów w życie Uczelni,
– promowanie Uczelni, Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

 Zadania:
– uczestnictwo w badaniach naukowych Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego,
– organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, konferencji, seminariów, odczytów,
– wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania (w tym z innymi kołami naukowymi),
– organizowanie i udział w obozach naukowych,
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
– uczestnictwo w w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
– prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
– organizacja i uczestnictwo w konkursach naukowych,
– zapraszanie osób związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym na spotkania, debaty, dyskusje.


STATUT Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na skróty