Poznaj nasze kierunki studiów

Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA ZAWIESZONA DO STYCZNIA 2025 R.

Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 7

Opiekun koła: dr Zbigniew Klima

Kontakt: poprzez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio u opiekuna zbigniew.klima@mup.edu.pl

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/KNMS-P


Cele:
– integracja środowiska studenckiego,
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
– organizowanie spotkań z osobami publicznymi,
– kreowanie postaw społecznych wśród studentów,
– współpraca z innymi podmiotami: kołami, stowarzyszeniami itp.


Statut Koła Naukowego Myśli Polityczno – Społecznej