Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Naukowe Matematyków

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Matematyków

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 19

Opiekun koła: dr Janina Duda

Kontakt: kontakt przez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio do opiekuna janina.duda@mup.edu.pl


Cele:
– rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych,
– propagowanie badań naukowych i promowanie osiągnięć naukowych związanych z działalnością Koła,
– przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej,
– integracja studentów i pracowników naukowych,
– zaangażowanie studentów w życie Uczelni,
– promowanie Uczelni, Instytutu Informatyki i specjalności związanych z Informatyką.

Zadania:
– uczestnictwo w badaniach naukowych Instytutu Informatyki,
– organizacja i uczestnictwo w konkursach naukowych,
– wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania w tym z innymi kołami naukowymi,
– organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, konferencji, seminariów, odczytów,
– prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
– zapraszanie osób związanych z matematyką na spotkania, debaty, dyskusje.


pobraneStatut Koła Naukowego Matematyków

Na skróty