Poznaj nasze kierunki studiów

Koło Naukowe Anglików

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Anglistów

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 9

Opiekun koła: dr Barbara Poważa-Kurko

Kontakt: przez sekretariat Instytutu: inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl lub bezpośrednio u opiekuna barbara.powaza-kurko@mup.edu.pl


Cele:
– studium języka, kultury, literatury krajów anglojęzycznych oraz sztuki przekładu,
– popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturowej,
– wypracowanie umiejętności zespołowej pracy naukowej,
– umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych studentów.

Zadania:
– indywidualne i zbiorowe prace naukowe,
– otwarte zebrania poświęcone prezentacji prac oraz szeroko rozumianej problematyce anglistycznej,
– odczyty publiczne członków koła lub zaproszonych gości organizowane w ramach konferencji naukowych,
– organizacja imprez i wyjazd6w o charakterze naukowym i integracyjnym,
– współpraca z władzami Uczelni, kolami naukowym oraz instytucjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.


Statut – KN Studentów Anglistyki

Na skróty