Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 24

Opiekun koła:  dr Magdalena Gadamska-Kyrcz

Kontakt: poprzez sekretariat Instytutu lub bezpośrednio u opiekuna magdalena.gadamska-kyrcz@mup.edu.pl

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/SKNPR


Cele:
a) pogłębianie zainteresowań naukowych członków,
b) zdobywanie i rozwijanie wiedzy studentów z zakresu pedagogiki rodziny,
c) rozwijanie zdolności i umiejętności pedagogicznych wśród członków,
d) kształtowanie wrażliwości studentów na potrzeby współczesnych rodzin,
e) działanie na rzecz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
f) integrowanie środowiska akademickiego.

Sposoby realizacji celów:
a) organizowanie, współorganizowanie oraz branie udziału w konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach,
b) organizowanie, współorganizowanie oraz branie udziału w warsztatach, szkoleniach i kursach,
c) prowadzenie badań naukowych dotyczących rodziny,
d) organizowanie, współorganizowanie oraz branie udziału w akcjach charytatywnych, społecznych i kulturalnych,
e) współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które działają na rzecz rodziny,
f) współpraca z innymi kołami naukowymi,
g) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny,
h) wycieczki naukowo-integracyjne,
i) organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością SKN Pedagogów Rodziny.


Statut SKN Pedagogów Rodziny

Na skróty