Poznaj nasze kierunki studiów

Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Nr w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich: 25

Opiekun koła: dr Zbigniew Małodobry

Kontakt: kontakt przez sekretariat Instytutu: inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl lub bezpośrednio u opiekuna zbigniew.malodobry@mup.edu.pl


Cele:
– pogłębienie zainteresowań naukowych członków,
– zdobywanie i rozwijanie wiedzy studentów z zakresu dalekowschodnich sztuk walki oraz samoobrony,
– promowanie prozdrowotnego trybu życia,
– poprawa zdrowia i uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej,
– popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
– integrowanie środowiska akademickiego.

Zadania:
– organizowanie, współorganizowanie oraz branie udziału w konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach,
– organizowanie, współorganizowanie oraz branie udziału w akcjach charytatywnych, społecznych i kulturalnych,
– współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi,
– współpraca z innymi kołami naukowymi,
– wycieczki naukowo-integracyjne,
– organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.


Statut Studenckiego Koła Naukowego Sztuk Walki