Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin działalności, finansowania oraz rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich

Regulamin określa zasady działalności, finansowania oraz rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich, działających w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Zarządzenie 15-2022 ws. wprowadzenia Regulaminu organizacji studenckich

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH

 Zał. nr 1 – Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna

Zał. nr 2 – ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH

Zał. nr 3 – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Zał. nr 4 – SPRAWOZDANIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWE


Zgodnie z REGULAMINEM ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH (Zarządzenie nr 86/2021 Rektora MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 13 października 2021 roku), studenci mogą uzyskać zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w zjazdach, konferencjach, targach, zawodach, sympozjach naukowych oraz wyjazdach związanych z działalnością Samorządu Studentów bądź organizacji studenckich.

Podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów wyjazdu studentów jest złożenie wniosku o zwrot kosztów wyjazdu studentów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ww. regulaminu (załącznik poniżej). Wniosek należy złożyć przed wyjazdem.

Zaakceptowany wniosek jest wyrazem wsparcia finansowego, uprawniającego do uzyskania zwrotu kosztów podróży, a w wyjątkowych przypadkach również diet, kosztów noclegu.

Rozliczenie kosztów wyjazdu następuje na podstawie wniosku o zwrot kosztów podróży dla studentów, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ww. regulaminu (załącznik poniżej).

Załącznik nr 5 do Regulaminu – WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW WYJAZDU STUDENTÓW

Załącznik nr 6 do Regulaminu – ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW