Poznaj nasze kierunki studiów

Komisje

Członkowie Komisji:

 

 • Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2023/2024

    Komisja ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie:

 1. Julia Chrobok – przedstawicielka studentów;

    Komisja ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 1. Natalia Ubik – przedstawicielka studentów;

    Komisja ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu:

 1. Anna Makowska-Hulbój  – przedstawicielka studentów;

    Komisja ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych:

 1.  Wadim Zamarlik – przedstawiciel studentów.
 • KOMISJA STYPENDIALNA – przedstawiciele studentów:
 1. Gabriela Bojczuk;
 2. Zofia Kwadrans;
 3. Agata Leśniak;
 4. Ilona Nakonechna;
 • ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA – przedstawiciele studentów:
 1. Kamila Borowa;
 2. Daniel Ćwiękała;
 3. Krzysztof Diaczek;
 4. Renata Domanus.
 • UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:
 • KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW:
 1. Kamila Borowa;
 2. Beata Pietrzyńska;
 3. Martyna Wójcik;
 4. Natalia Zborowska.
 • ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW
 1. Karolina Pasierbek;
 2. Daria Żywioł;
 3. Rafał Osiński;
 4. Natalia Zacna.

INNE :

 • RADA BIBLIOTECZNA:
 1. Julia Holovchak.
 • RADA WYDAWNICZA:
 1. Beata Pietrzyńska.