Poznaj nasze kierunki studiów

O Samorządzie Studenckim

Wszyscy studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu tworzą Samorząd Studencki. Spośród studenckiej braci wyłaniani są przedstawiciele tej licznej grupy.

Rada Studentów Samorządu Studenckiego jest emanacją szerokiego grona studentów naszej Uczelni, która podejmuje najważniejsze decyzje. Z niej, w drodze wyborów, wyłaniany jest Przewodniczący Samorządu Studenckiego stojący na czele całego Samorządu. Jest on najwyższym przedstawicielem w relacjach z władzami Uczelni oraz podmiotami zewnętrznymi oraz głównym inicjatorem jak i realizatorem przedsięwzięć.

W działaniach wykonawczych Przewodniczącego wspiera go kolegialny organ, czyli Prezydium Samorządu Studenckiego. Dodatkowo, dla lepszej koordynacji działań i realizacji założonych planów, pod egidą Prezydium, pracują Sekcje Samorządu Studenckiego.

W ważnych dla Samorządu Studenckiego kwestiach działają Komisje Samorządu Studenckiego. Realizują one bardzo konkretne zadania, istotne dla funkcjonowania Samorządu.

Samorząd Studencki to szeroka struktura działająca przede wszystkim na rzecz interesu studentów oraz rozwoju całej społeczności akademickiej.

Kontakt: samorzad.studencki@uczelniaoswiecim.edu.pl