Poznaj nasze kierunki studiów

Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Od czerwca 2017 r. Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Od października 2020 r. Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Absolwentka studiów na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Technicznym Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej oraz  studiów podyplomowych z Informatyki na Akademii Pedagogicznej.  Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie pojęcia parametru przez uczniów gimnazjum w toku badań długoterminowych w trakcie zintegrowanej nauki matematyki i informatyki”.

Doświadczenie zawodowe:

– nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach,

– od października 2015 r. wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Informatyki i Zarządzania

Inne osiągnięcia:

– Nagrody Dyrektora  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w latach 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

– Nagroda Burmistrza Gminy Kęty w roku 2013 i 2017

– Nagroda II stopnia Rektora MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego w roku 2017

Kształcenie zawodowe:

– Uczestnictwo w seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki w Bielsku – Białej i wygłoszenie 11 referatów,

– Uczestnictwo w 8-th  International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Hradec Kralove (Republika Czeska) I wygłoszenie referatu Different kinds of understanding of the concept of parameter,

– Uczestnictwo w konferencjach poświęconych nauczaniu matematyki i zastosowaniu komputerów w nauczaniu matematyki,

– Uczestnictwo w Ogólnopolskim Seminarium z Dydaktyki Matematyki organizowanym przez Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie i wygłoszenie 2 referatów,

– Uczestnictwo w Szkołach Dydaktyki Matematyki i wygłoszenie 4 referatów,

– Uczestnictwo w kursach e-learningowych dotyczących programów komputerowych GeoGebra oraz platformy Moodle organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry,

– Uczestnictwo i prowadzenie warsztatów organizowanych przez grupę roboczą Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki „Matematyka i komputery”,

– Uczestnictwo w krajowych Konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz prowadzenie warsztatów dla nauczycieli,

– Uczestnictwo w Komitecie organizacyjnym XX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki HISTORIA MATEMATYKI POLSKIEJ.

Prace opublikowane:

– w czasopiśmie Matematyka i Komputery: 3 artykuły,

– w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna) XIX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Wrocław, 2005, jak też XX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2006 oraz XXI Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2007

– w  Annales of the Polish Mathematical Society, 5th Series: Didactica Mathematicae (Dydaktyka Matematyki),

– we Współczesnych Problemach Nauczania Matematyki, Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki

– w języku angielskim w IKT vo vyučovaní matematiky 2. Prírodovedec č. 230. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,

– w języku angielskim w Electronic proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, University of Hradec Kralove, Czech Republic

– w języku angielskim w The Electronic Journal of Mathematics and Technology (eJMT), Vo. 3, Nr 1

– w języku angielskim w Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary Vol.7 . Issue 2.


Dyżury Pani Prorektor dr Katarzyny Wadoń-Kasprzak

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

wtorki w godz. 12.00-14.00

czwartki w godz.12.00-14.00

pok. 2.18 Collegium Primum