Poznaj nasze kierunki studiów

Prorektor ds. Studenckich i Promocji

dr Radosław Folga

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Gospodarka Miejska i Regionalna oraz kierunku Public Relations, jak również Studium Pedagogicznego w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym. Doktorat z dziedziny ekonomii obronił w 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Przez siedem lat był pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim, z czego ostatnie cztery na stanowisku kierowniczym. Pierwszą pracę wykonywał w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Od roku 2007 pracuje w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w którym do 31.08.2020 r. pełnił również funkcję zastępcy dyrektora instytutu. W latach 2012-2016 był członkiem Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Dr Radosław Folga bierze aktywny udział w konferencjach o charakterze naukowym. Obszar jego naukowych zainteresowań to ekonomia, marketing, w szczególności public relations, marketing terytorialny oraz zarządzanie publiczne.  Jest autorem szesnastu publikacji z zakresu marketingu, zarządzania w sektorze publicznym oraz ekonomii. Kilka publikacji ukazało się w języku angielskim.

W sprawach studenckich ma bogate doświadczenie. Od dziesięciu lat sprawuje funkcję koordynatora ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie. W okresie 2013 – 2020 pełnił funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Inicjatyw Publicznych Orły oraz kilka razy opiekuna studentów na pierwszym roku studiów. Wraz ze studentami organizował kilkudniowe wyjazdy warsztatowe, wizyty studyjne oraz liczne przedsięwzięcia na uczelni. W ministerialnym pilotażowym Programie Płatnych Praktyk Zawodowych był koordynatorem praktyk studenckich, a w obecnym projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie – zintegrowany program rozwoju MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu” pełni funkcję koordynator Instytutów ds. szkoleń studentów.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję Rzecznik Dyscyplinarnego ds. Studentów.

Dr Radosław Folga prowadzi aktywną działalność nie tylko zawodową, ale też społeczną. Jest zaangażowany w działalność charytatywną skupioną na pomocy podopiecznym domów dziecka.

Dyżur Pana Prorektora dr Radosława Folgi:

środy w godz. 12.00-13.00

pok. 2.13 Collegium Primum