Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin studiów

Regulamin Studiów określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta i absolwenta Uczelni, a także warunki zaliczenia semestru oraz opisuje proces dyplomowania.

Przepisy regulaminu stosuje się do wszystkich form, kierunków, poziomów i profili studiów prowadzonych przez Uczelnię.

Regulamin Studiów, obowiązujący od 1 października 2023 r.:

REGULAMIN STUDIÓW Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu


Regulamin Studiów, obowiązujący od 1 października 2022 r.:

Regulamin Studiów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

 


Regulamin Studiów, obowiązujący od 1 października 2021 r.:

pobraneRegulamin Studiów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu


Regulamin Studiów, obowiązujący od 1 października 2020 r.:

pobraneRegulamin Studiów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – od 1 października 2020 r.

pobraneUchwała 26-2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 40-2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów