Poznaj nasze kierunki studiów

Składanie wniosków stypendialnych na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci,
uprzejmie informuję, że wnioski dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium:
– Rektora,
– socjalnego,
– dla osób niepełnosprawnych,
na semestr letni w roku akademickim 2020/2021, można składać w terminie od 08 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w pokoju 2.09 budynek Collegium Primum, w godzinach przyjmowania petentów.