Poznaj nasze kierunki studiów

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie studentów – już nie tylko stypendia…

 Wsparcie dla Studentów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego, to solidny i wciąż ewoluujący program obejmujący kilka dziedzin.  Społeczność studencka jest zróżnicowana i każdy student może potrzebować innego rodzaju pomocy, nie tylko w postaci wsparcia materialnego, czy zawodowego, lecz również psychologicznego.

Z wielką radością i dumą chcemy Was poinformować, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Was potrzebom uruchomiliśmy Wsparcie Psychologiczne dla Studentów oraz Słuchaczy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.  

Powyższe przedsięwzięcie pozwala Uczelni na wpisanie się w sferę promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia psychologicznego, zgodnego z zasadami najnowszej wiedzy naukowej i praktycznej, w sposób chroniący dobro osób korzystających z pomocy i respektujący ich prawa – poprzez zapewnienie dostępu do specjalisty którym jest Pani dr Dobrochna Sztajerska.

 

 

Oferta wsparcia psychologicznego dla studentów oraz słuchaczy obejmuje:

1) konsultacje z osobą udzielającą wsparcia psychologicznego – kiedy potrzebne jest wsparcie ale nie wiadomo jakiej pomocy szukać;

2) doradztwo psychologiczne – pomoc oferowana osobom zdrowym, przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze;

3) warsztaty i wykłady z zakresu rozwoju osobistego – formy grupowe służące rozwijaniu kluczowych kompetencji uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów oraz słuchaczy

Regulamin wsparcia psychologicznego studentow oraz sluchaczy MUP

 

Kontakt do Pani dr Dobrochny Sztajerskiej:   dobrochna.sztajerska@mup.edu.pl