Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendia dla najzdolniejszych studentów czekają!

Data utworzenia: 26 marca 2020r.

Stypendia dla najzdolniejszych studentów czekają!

Drodzy Studenci,

zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla najzdolniejszych studentów w ramach kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego.

O środki finansowe mogą się ubiegać wszyscy studenci  mieszkający  na terenie Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami:

  •  artystycznymi,
  • sportowymi,
  • w naukach humanistycznych i społecznych,
  • w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),

a także którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600,00 zł brutto.

Wnioski o udział w projekcie można składać od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć w poniższym linku:  https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/stypendia-dla-najzdolniejszych-uczniow-i-studentow