Poznaj nasze kierunki studiów

Surwiwal zimowy studentów III roku kierunku Wychowanie fizyczne

Data utworzenia: 20 marca 2018r.

Surwiwal zimowy studentów III roku kierunku Wychowanie fizyczne

Studenci III roku kierunku Wychowanie fizyczne w ramach programowych zajęć specjalności Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych uczestniczyli w dwudniowych zajęciach – surwiwal zimowy.

Zajęcia realizowano w masywie Baraniej Góry pokonując w zimowych warunkach i górskim terenie ok. 30 km oraz wykonując szereg zadań.  Zajęcia prowadził dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu  dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś.

Podczas zajęć należało wybudować dwa schronienia, w tym jedno z bloków śnieżnych. Na sporządzonych noszach  z dostępnego w terenie materiału  trzeba było transportować na 4 kilometrowym dystansie kontuzjowaną osobę , a także bez użycia zapałek rozpalić ognisko na śniegu. Kolejne zadania, z którymi musieli zmierzyć się studenci to: maskowanie indywidualne, współpraca między studentami w orientacji terenowej, marsz na azymut w nieznanym górskim i zalesionym terenie. Warunki atmosferyczne na szczycie Baraniej Góry były bardzo trudne. Niska temperatura, śnieżyca, porywisty wiatr stworzył warunki właściwe do osiągnięcia przez wszystkich studentów zaplanowanych przedmiotem efektów kształcenia.

Przed grupą jeszcze trzydniowy surwiwal letni i kolejne zadania…