Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenia PR w administracji publicznej oraz Social media w marketingu i sprzedaży w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Szkolenia PR w administracji publicznej oraz Social media w marketingu i sprzedaży w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 2 września 2020 r. rusza cykl szkoleń z zakresu promocji i marketingu dla pracowników naszej Uczelni, które zorganizowane zostaną w formie online na platformie ZOOM w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Celem szkoleń jest udoskonalenie umiejętności pracowników administracyjnych z zakresu zastosowania narzędzi PR służących budowaniu profesjonalnego wizerunku uczelni, a także kształtowaniu przychylnego nastawienia opinii publicznej.

 

Harmonogramy szkoleń:

PR w administracji publicznej
2 września – godz. 9.00-12.45,
3 września – godz. 9.00-12.45,
4 września – godz. 9.00-13.30,

Social media w marketingu i sprzedaży
14 września – godz. 9.00-12.00,
21 września – godz. 9.00-12.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.