Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenia z zakresu pomocy materialnej studentom w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 30 września 2020r.

Szkolenia z zakresu pomocy materialnej studentom w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 1 października 2020 r. w godzinach 8.30-14.30 na platformie ClickMeeting  rusza cykl szkoleń z zakresu pomocy materialnej studentom dla pracowników naszej Uczelni, które zorganizowane zostaną w formie online w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

 

Szkolenia te mają na celu udoskonalenie umiejętności osób zajmujących się sprawami stypendialnymi studentów, uszczegółowienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z zasadami regulującymi przyznawanie świadczeń pomocy materialnej na uczelniach wyższych oraz przedstawienie zmian wynikających z licznych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i prawa w zakresie świadczeń rodzinnych.

 

Harmonogram szkoleń:

01.10.2020 r., godz. 8.30-14.30 – Pomoc materialna dla studentów w oparciu o zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, świadczeniach rodzinnych oraz ubezpieczeniu społecznym – szczegółowe warsztaty obejmujące najnowsze zmiany

05.10. godz. 8.30-13.00 i 24.10. godz. 7.00-15.00 (stacjonarnie na Uczelni w pokoju 2.09 budynek CP) – Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta

 

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.