Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie „obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 21 maja 2020r.

Szkolenie „obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 25 i 26 maja na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni „obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Szkolenie to ma na celu w przystępnej formie wyjaśnić jakie dokumenty w związku z przetwarzaniem danych w RODO są wymagane prawem oraz jak je przygotować.

Harmonogram szkolenia:
25 maja 2020 – godz. 9.00-12.00
26 maja 2020 – godz. 9.00-11.15.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.